Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Skihandel Heeze
Langstraat 3, Hal 3A
5595 AA Leende
Tel: 06 – 52 47 29 84: op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur
E-mail: info@skihandel.nl
KvK: 17267582
BTW: NL821505786B01

Totstandkoming overeenkomst

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de webshop. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen.
U heeft 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. (Zie voorwaarden Verzenden & Retourneren)
Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte product.

Aanbiedingen en prijzen 

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Skihandel Heeze is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van foutieve prijzen in de webshop.

Betaling

Bij een bestelling die verzonden moet worden dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 7 dagen betaald zijn.  Als de bestelling niet binnen 7 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd.

Aflevering

Skihandel Heeze verzendt uw bestelling van ski’s en snowboards met postNL.
Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u 2 weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de postNL aangegeven kantoor. Skihandel Heeze doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 2 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde.
U betaalt per bestelling verzendkosten, via postNL betaald u binnen Nederland en België een bedrag van € 6,95 per zending, vanaf €125,- gratis verzenden. Bij retouren zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Bij ruilen zal Skihandel Heeze eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Annuleren

Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kunt u per mail aan info@skihandel.nl

Ruilen en Retourneren

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
– U kunt uitsluitend artikelen ruilen (Nederland) en retourneren (Nederland en België) die gekocht zijn bij Skihandel Heeze.
– Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
– De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.
– Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 8 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
– U kunt alleen een artikel ruilen voor een andere maat (indien voorradig). Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het
retour te ontvangen bedrag (excl. Verzendkosten) binnen 10 dagen aan u overgemaakt worden.
– Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch contact op te nemen met Skihandel Heeze, te bereiken tijdens kantooruren op nummer06 – 52 47 29 84.
– Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door Skihandel Heeze niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.

Garantie en aansprakelijkheid

1. Skihandel Heeze garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering.
3. Skihandel Heeze verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Skihandel Heeze de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retourenring redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Skihandel Heeze vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Skihandel Heeze te retourneren en de eigendom daarover aan Skihandel Heeze te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Skihandel Heeze, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Skihandel Heeze niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Skihandel Heeze beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Skihandel Heeze niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Skihandel Heeze of zijn ondergeschikten.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Skihandel Heeze klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Skihandel Heeze of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Skihandel Heeze verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciele aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of op nummer 040 -288 99 10 (tijdens kantooruren)

Afwijkende voorwaarden voor Duitse en Belgische klanten

– Er kan alleen in het Nederlands, Engels en Duits gecommuniceerd worden.
De voorwaarden voor retourneren gelden zoals vermeldt in het onderwerp ruilen en retourneren.
– De verzendkosten zijn € 6,95 per pakket, deze worden verzonden met postNL. (Boven €125,- gratis verzenden)
– Ski’s en snowboards worden verzonden via postNL
– Telefoonnummer van Skihandel Heeze is 06 – 52 47 29 84.

Voor de overige onderwerpen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeldt.

Niet leverbaar artikel

Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet meer leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen wordt u hiervan, per telefoon en mail, op de hoogte gebracht. Wij hopen op uw begrip. Onze excuses voor dit ongemak.